Albanien – unga tar plats i politiken

En av de tydligaste prioriteringarna för Palmecentrets arbete i Albanien är att stärka ungdomars roll för att bland annat lättare kunna vara med och påverka den demokratiska och politiska utvecklingen i landet efter den auktoritära regimens fall i början av 1990-talet.

Inom Palmecentret och dess medlemsorganisationer finns en utbredd idé om att organisering är en avgörande komponent för att skapa förändring. På grund av detta samlades förra helgen ungefär 45 olika ungdomsorganisationer, som stöttas eller tidigare har stöttas av Palmecentret, från både Albanien och Serbien för en gemensam konferens i Tirana.

Idén med konferensen var att ungdomsorganisationerna skulle stärka banden mellan varandra, diskutera lyckade exempel och gemensamma utmaningar, för att sedan utifrån detta skapa nya projekt och ta fram en gemensam resolution till ländernas regeringar. En ytterligare viktig bakgrundsfaktor till evenemanget var att förbättra relationen mellan Albanien och Serbien, då relationen under den senaste tiden har präglats av ökade konflikter och brutna förhandlingar.

Palmecentret, som en av organisatörerna, tycker tillsammans med partnerorganisationerna att ungdomar har en viktig roll i det nutida och framtida fredsbevarande arbetet. Dessa teman är något som Palmecentret jobbat med under många år i länderna på västra Balkan.

Under konferensens diskussioner och seminarier enades man om att de största utmaningarna för ungdomar i Albanien och Serbien är den stora ungdomsarbetslösheten, migration på grund av ekonomiska anledningar och låg tillit till politiken, ett utbildningssystem som inte är anpassat till arbetsmarknaden, små satsningar på meningsfulla fritidsaktiviteter och korruption i allmänhet.

Organisationerna kom även gemensamt fram till att en avgörande lösning på dessa problem är att ungdomarna får vara med i det politiska beslutsfattandet, samt att se till att besluten implementeras och efterlevs. I den resolution som under helgen togs fram kräver ungdomsorganisationerna att få vara med eller rådfrågas som experter när politiska reformer som berör ungdomar tas fram och de framhäver även sin nyckelroll i implementerings- och uppföljningsprocesserna.

Denna resolution presenterades för politiker som var på plats under konferensen, men ska även skickas i pappersformat till de båda regeringarna. Bland deltagarna fanns en generell optimism både kring framtida samarbeten och ett större inflytande på ländernas politiska utveckling:

– Det mest positiva resultatet från den här konferensen är att vi ungdomsorganisationer tillsammans har tagit fram rekommendationer till våra regeringar kring vad vi tycker behövs göras för att förbättra ungdomars situation i Albanien och Serbien, sa Saimir från Young Intellectuals, Albanien.

– Efter den här helgen vi har fått större inblick i den aktuella situationen kring ungdomsorganisationernas möjlighet att påverka statligt och kommunalt beslutsfattande i de båda länderna, vi har tillsammans fått diskutera och identifiera gemensamma utmaningar, vilket också har lagt en grund för nya samarbeten oss emellan, sa Milica från Belgrade Open School, Serbien.

Text: Sanna Eliasson

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s