Kosovos marginaliserade

Som praktikant på lokalkontoret i Pristina får jag möjligheten att träffa alla våra partnerorganisationer och höra mer om deras dagliga arbete. Vid ett möte med partnerorganisationen Roma and Ashkalia Documentation Center (RADC), som arbetar för att stärka romernas och ashkalibefolkningens rättigheter i samhället, insåg jag att det enda sättet att verkligen skapa en förståelse för det som berättades var att tala med de som lever i den verkligheten. Det var således ett givet val att åka till de städer där en stor andel av minoritetsbefolkningen lever och få tala med människorna på plats.

RADC_1

Ashkali är en etnisk minoritet i Kosovo som talar albanska. De är inte eniga vad gäller deras ursprung. Vissa påstår att de härstammar från Persien, dagens Iran, medan andra tror att de har sitt ursprung i Turkiet. Sedan finns det en gren utav ashkalifolkgruppen som kallar sig balkanska egyptier och hävdar att de härstammar från Egypten. Bekim Syla, organisationschef på RADC, säger att till och med hans två morbröder är oeniga om sitt ursprung – en morbror kallar sig egyptier medan den andra påstår att de tillhör ashkalifolkgruppen. De båda folkgrupperna delar samma kultur och traditioner. Romerna i Kosovo är dock eniga om att de härstammar från Indien och har romani som modersmål.

Romerna och ashkalibefolkningen i Kosovo är de minst utbildade medborgarna och har till följd av detta stora svårigheter att integreras i samhället. Jag blev bjuden hem till en kvinna som tillhör ashkalibefolkningen i staden Fushë Kosovë. Jag frågade henne vilka utmaningar hon upplever i egenskap av att både vara kvinna och en del av minoritetsbefolkningen. Hon svarade att det största problemet för kvinnorna är att de är arbetslösa eftersom de inte har haft möjlighet att gå i skolan när de var yngre. Hon berättade vidare att hon gärna vill ha ett jobb för att kunna ge sina barn bättre möjligheter än vad hon själv hade men att hennes analfabetism sätter stopp för det. Hon tillägger att en lösning kan vara att kommunen anordnar aktiviteter eller kurser för att lära minoritetsbefolkningen hur man läser och skriver, eller en enklare utbildning till exempelvis sömmerska. Detta menade hon skulle ha en stor påverkan för kvinnorna i området och eventuellt bryta den onda cirkeln av utanförskap som råder.

RADC_2

Jag frågar vår partnerorganisation om de har nått framgångar i sitt arbete. Belkize Islami, juridisk assistent på RADC, har svårt att ge ett rakt svar. Hon beskriver svårigheten i att vara nöjd när man vill åstadkomma mer, samtidigt som det finns delar de är väldigt stolta över. Ett exempel är när de hjälper papperslösa medborgare att registrera sig hos myndigheterna. En sådan registrering medför rättigheter, bland annat möjligheten att söka bidrag.

Jag träffade även en romsk kvinna i staden Ferizaj som, med hjälp av RADC, kunnat söka socialbidrag. Hon berättade om de olika kriterierna som måste vara uppfyllda för att få den rättigheten. Man måste bland annat ha ett barn under fem år och får då 75 euro per månad och familj. Summan är givetvis otroligt låg, även i förhållande till de normala levnadskostnaderna jag upplevt här i Kosovo. Man bör dock se det som ett steg i rätt riktning, fastän utvecklingen går långsamt framåt.

Under bilfärden på vägen hem kände jag att jag har fått en bättre förståelse för RADC:s arbete och vikten av deras arbete för minoritetsbefolkningen. RADC startades i juli 2004 för att hjälpa romerna och ashkalibefolkningen att lättare integrera sig i samhället. I dag jobbar organisationen med sex kommuner där de först tar reda på vilka behov det finns, för att sedan lära minoritetsbefolkningen hur de själva ska gå till väga för att få den hjälp de är berättigade till. Slutligen förmår de kommunerna att genomföra sina åtaganden genom att regelbundet organisera möten mellan kommunen och människor från minoritetsbefolkningen.

Text: Nazli Pirayehgar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s