Fattiga trots arbete

Förra veckan firade LRS (Labour Research Service) trettio år som organisation och höll därför en workshop där företrädare inom fackföreningsrörelsen och andra organisationer knutna till arbetarrörelsen deltog under en heldag. Deltagarna kom från bland annat lantarbetarorganisationer, gruvindustrin och utbildningssektorn. Syftet var att dela erfarenheter och att diskutera de olika sektorernas problem och lösningar. 

Medan workshopen pågick och arbetsvillkor jämfördes, tog det inte lång tid för deltagarna att förstå att de lantarbetande kvinnornas arbetsvillkor var klart sämst av de sektorer som fanns representerade. Många män och kvinnor bor och lever på farmen de arbetar på, vilket gör att behov av bl.a. närliggande hälso- och sjukvård, skolor och barnpassning uppstår. I Sydafrika anses barnpassning i huvudsak som kvinnans uppgift, vilket gör att när barnpassning inte finns tillgängligt måste kvinnan ta med barnet på arbetet, vilket inte alltid är en säker miljö för ett barn. En historia som chockade deltagarna var då en av representanterna berättade om en kvinna som arbetade ute på fältet med sitt barn på ryggen och lade ner barnet en stund när det blev för tungt. Kort därefter kom en plog som inte uppmärksammade barnet och därför råkade köra över barnet.

fullsizerender

Andra problem som belystes var avsaknaden av toaletter intill fälten, vilket gör att man behöver uträtta sina behov där man står och arbetar inför sina arbetskollegor. Detta upplevde många kvinnor som genant och förödmjukande eftersom de också ofta blev hånade av sina manliga kollegor för detta. Andra berättelser handlade om kvinnor som varit tvungna att visa upp sin menstruation för deras arbetsgivare för att få använda en riktig toalett där det funnits tillgång till en. För både manliga och kvinnliga lantarbetare råder det brist på tillgång till rinnande vatten vilket gör det svårt att hålla hygienen samt att få i sig tillräcklig med vätska när det är varmt.

Men vad workshopen också illustrerade var att det finns hopp i form av organisationer som vill arbeta för att förbättra lantarbetares villkor i Sydafrika. Dock stöter de ofta på många hinder i sin kamp. När organisationer och fackföreningar exempelvis vill besöka farmer hindras de stundtals av markägare via stängsel och skällande hundar som inte låter dem att komma in på området. Vid arbetsmiljöinspektioner ser arbetsgivaren ofta till att inspektörerna får tala med ”rätt” personer och personalen hotas ofta i förväg med uppsägning om de skulle berätta om missförhållanden till inspektörerna.

En av dem som tillhör denna skara av eldsjälar är Magdelene på organisationen Women on Farms.

Hej Magdelene! Kan du berätta lite kort om Women on Farms?

Women on Farms bygger kvinnors ledarskap och lär dem om deras rättigheter så att de inte kan utnyttjas lika lätt av de arbetsgivare som bryter mot lagen.

Har du någon egen erfarenhet från att ha arbetat själv inom jordbrukssektorn?

Ja, massvis. Jag skötte en farm i sju år och jag vet hur farmarbetare behandlas, särskilt vad gäller deras minimilön som är så pass liten att den inte täcker levnadskostnaderna. Den är mindre än den normala prisnivån i samhället.

Så de är så kallade ”working poor”?

Ja. Det finns inte en chans för en kvinna att leva på en minimilön med dagens prisnivåer.

Har du några personliga erfarenheter du skulle vilja dela med dig av från när du arbetade på en farm?

När jag arbetade på en farm förväntades jag som kvinna endast göra så som jag blev tillsagd. Du är aldrig säker på att du har kvar ditt arbete, inte ens om du har ett fast arbete. Låt säga att du är gift med en man och ni båda har en fast anställning. När din man sedan går i pension eller avlider, så förlorar du automatiskt ditt jobb och vräks från bostaden. Ett annat problem är att vi kvinnor är fattiga och får inte äga egna hus, men trots det arbetar vi och lever på farmen.  Även om vi skulle tillåtas äga vårt boende skulle vi ändå inte kunna tjäna ihop till ett boende med den lön vi har. Man är helt beroende av sin man och sin arbetsgivare.

Vad anser du vara de största problemen för lantarbetande kvinnor idag?

Minimilönen. En del betalar förvisso mer, men vissa betalar till och med mindre än minimilönenivån. När arbetsgivaren gjort avdrag på lönen för hyra, elektricitet m.m. så kämpar de flesta kvinnor med att kunna köpa ordentlig mat, kläder osv. för den lilla summa som blir kvar.  För R641 per vecka (ca 380 SEK) ska man betala skolavgifter, kläder till barnen osv. Även om man kan få ett bidrag från staten (SASSA) så täcker det ändå inte alla kostnader.

Hur skulle du säga att mäns och kvinnors villkor inom lantarbetarsektorn skiljer sig åt?

Det är enkelt för män och farmägare att dominera över kvinnor eftersom kvinnor inte betraktas som årsarbetande, vilket leder till att de ofta får nöja sig med säsongskontrakt eller tillfälliga kontrakt. Du blir diskriminerad att äga ett boende om du är singel och inte har en man. Du får mindre betalt än en man för exakt samma arbetsuppgifter och du har mindre mandat än män att tala med farmägaren för att förhandla om lön och arbetsvillkor, samt ifrågasätta oegentligheter.

Vad skulle kunna förbättra kvinnliga lantarbetares villkor?

Om kvinnor kunde få bostadskontrakt i sitt namn och om kvinnor kunde få mark i anslutning till sitt hus och därmed kunna odla sin egen mat.  Kvinnor behöver även få tillgång till helårsarbete. Dessa åtgärder skulle underlätta för kvinnor att försörja sig själva och sin familj.

Frida Sundqvist

Fakta: Olika sektorer har olika minimilöner i Sydafrika. Minilöner sätts för de branscher som anses extra sårbara, d.v.s. sektorer som har låg facklig anslutning eller där marknadslönerna är låga, t.ex. lantarbetare, taxiförare och hushållsarbetare. Lönerna sätts i samarbete med arbetsvillkorskommissionen (Labour Condition Commission). Mer går att läsa på http://www.mywage.co.za.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s