RURAL WOMEN’S DAY

I lördags firade vi rural women’s day och world food day i Mcgregor. Rural women’s day är ett event som arrangeras på flera olika platser runt om i Sydafrika. I Mcgregror deltog cirka 200 kvinnor från olika byar runt omkring Västra kapprovinsen. Det var framträdanden, tal och workshop.                                                      img_0529

Rural women’s day anordnas av Rural Women’s Assembly, TCOE och Mawubuye. De anordnar dagen för att ge fattiga kvinnor chansen att träffas och lära sig saker tillsammans. Kvinnor är en utsatt grupp i Sydafrika, speciellt på landsbygden. Arbetslösheten är hög, har kvinnorna jobb så är det då oftast säsongsjobb. Tillvaron med säsongsjobb är oviss och påfrestande. I publiken var det endast två stycken av tvåhundra som hade ett fast heltidsjobb.

Tcoe och Mawubuye jobbar mycket med att informera kvinnor om olika problem i samhället som till exempel bekämpningsmedel och alkohol. De berättar för kvinnorna vilken påverkan gifter och alkohol kan ha på deras foster om de är gravida. De utbildningsinsatserna är otroligt viktiga då 1 av 4 kvinnor på landsbygden är alkoholister, många barn föds med allvarliga missbildningar och sjukdomar. Vill du veta mer, se filmen om gifter och alkohol som är gjord av en gammal praktikant på TCOE. https://youtu.be/bz-36cgqsFg

Under dagen pratades det också om tillvaratagande av fröer, detta är viktigt då företag som till exempel Monsanto vill ta bort alla gamla kulturgrödor och införa sina nya genmodifierade och hybrida grödor istället. Det är otroligt viktigt att personer på landsbygden vet hur man sparar frön eftersom det blir kostsamt om de hela tiden måste köpa fröer av till exempel Monsanto.

Dagen avslutades med dans och en matmarknad. Det såldes alltifrån mattor gjorda av plastpåsar till fikon inlagda i socker. De anordnade marknaden för att visa för kvinnorna hur lätt det är att förädla grödor och sedan sälja dem.

Kvinnorna gick därifrån med mer kunskap i hantverk och odling, men framför allt glädjen i att ha fått umgåtts med sina medsystrar.14715573_1302707413075372_1408553847009892832_o

Text: Tom winther

Phillpi high – kampen för en utbildning värd namnet.

Phillipi, Sydafrika 

Sydafrikas utbildningssystem är, som så många andra aspekter i detta samhälle, extremt ojämlikt. Många hävdar till och med att systemet snarare föder ojämlikheten istället för att fungera utjämnande. Jag besökte häromdagen gymnasieskolan Philippi high som ligger i ett township i den delen av Kapstaden som kallas Cape flats. Det är ett enormt stort område där 60-70 % av Kapstadens befolkning bor. Under apartheid-tiden tvingades hundratusentals färgade och svarta ut hit från de delar av centrum som man bestämde sig för att endast tillåta vita invånare. Fortsätt läsa ”Phillpi high – kampen för en utbildning värd namnet.”