Icke-våld i ett splittrat land

Den av Israel ockuperade Västbanken är mer fragmenterad än någonsin. Det är ingen nyhet att fredsavtalen från Oslo inte har implementerats och att israeliska bosättningar fortsätter byggas på ockuperad palestinsk mark. Fortsätt läsa ”Icke-våld i ett splittrat land”

Phillpi high – kampen för en utbildning värd namnet.

Phillipi, Sydafrika 

Sydafrikas utbildningssystem är, som så många andra aspekter i detta samhälle, extremt ojämlikt. Många hävdar till och med att systemet snarare föder ojämlikheten istället för att fungera utjämnande. Jag besökte häromdagen gymnasieskolan Philippi high som ligger i ett township i den delen av Kapstaden som kallas Cape flats. Det är ett enormt stort område där 60-70 % av Kapstadens befolkning bor. Under apartheid-tiden tvingades hundratusentals färgade och svarta ut hit från de delar av centrum som man bestämde sig för att endast tillåta vita invånare. Fortsätt läsa ”Phillpi high – kampen för en utbildning värd namnet.”