Phillpi high – kampen för en utbildning värd namnet.

Phillipi, Sydafrika 

Sydafrikas utbildningssystem är, som så många andra aspekter i detta samhälle, extremt ojämlikt. Många hävdar till och med att systemet snarare föder ojämlikheten istället för att fungera utjämnande. Jag besökte häromdagen gymnasieskolan Philippi high som ligger i ett township i den delen av Kapstaden som kallas Cape flats. Det är ett enormt stort område där 60-70 % av Kapstadens befolkning bor. Under apartheid-tiden tvingades hundratusentals färgade och svarta ut hit från de delar av centrum som man bestämde sig för att endast tillåta vita invånare. Fortsätt läsa ”Phillpi high – kampen för en utbildning värd namnet.”